Propozice

PROPOZICE

ORIENTAČNÍ  BĚH

přebor škol okresu Trutnov pro školní rok 2011/2012

okresní finále – městský sprint

 

Pořadatel:  OR AŠSK okresu Trutnov

Soutěž: Otevřená soutěž pro přihlášené školy – žáky ZŠ a SŠ

Technické provedení:

SPŠ  Trutnov – ŠSK SPRINT

TJ Lokomotiva Trutnov o.s.- oddíl OB

Termín: 11. května 2012 (pátek)

Místo konání (centrum): 

Trutnov, ZŠ Mládežnická – vstupní vestibul

50°34’59.871″N, 15°53’35.674″E

Parkoviště: přímo na sídlišti, případně u OD Kaufland

Start: 10:00 hodin

Časový limit:  45 minut pro všechny kategorie

Organizační výbor:

Milan  Rejmont – SPŠ Trutnov, Školní 101

Stáňa Kutáčková – Lokomotiva Trutnov

Kategorie:

  • 6. – 7.třída - DIII,HIII (D7R , H7R) roč.nar. 2000,1999, 1998,
  • ZŠ -  8. – 9.třída – DIV,HIV(H9R , D9R) roč.nar.1998,1997, 1996,
  •  ZŠ – 1. – 4.ročník - DV,HV (HS, DS) roč.nar.1996 až 1992
  • Open   P1 – pro příchozí a přátele OB

Prezence: 9:30 – 10:00 hod

Vyhlášení výsledků:  ve 12:00 hod

Startují: 

Všichni řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínku účasti (věk, třída).

Počet závodníků v kategorii z jedné školy není omezen

Startovné: členové AŠSK – 20Kč/závodníka, nečlenové dvojnásob

Ražení: Kleště, klasika

Popisy: Piktogramy, budou k dispozici v centru závodu

Hodnocení:  Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Body se přidělují dle počtu zúčastněných družstev x 2. Při účasti 10 družstev má vítěz 20 bodů, další o bod méně. Třetí z družstva neboduje a body nebere, ale ani neumořuje. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

Body do soutěže družstev se sčítají takto:

  • v kat DIII, HIII+DIV, HIV(D7,H7+D9,H9)
  • v kat DV, HV(DS,HS)

Vítězové jednotlivců samostatně v jednotlivých kategoriích

Soupisky (přihlášky): Do 8. května 2012 do 14 hodin na předepsaném tiskopise zaslat jmenovitý seznam závodníků (jméno, příjmení, škola, ročník narození, kategorie). Posílejte výhradně elektronickou poštou na adresu: rejmont@spstrutnov.cz

Originál soupiska musí být potvrzena ředitelstvím školy – na prezentaci.

Mapa:  ZELENÁ LOUKA 1:4000 stav srpen 2011

Podmínky účasti: Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav závodníků. Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola (Vyhláška č. 55/2005 Sb. § 7 odst. 2).

Materiální zajištění: Družstva se zúčastní na vlastní náklady

Ceny:  Družstva na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží diplomy. Vítězná družstva, s výjimkou kategorie OPEN P1, obdrží drobné ceny.

Pojištění:  Soutěže AŠSK ČR nejsou pojištěny. Účastníci nejsou pojištěni proti ztrátám a zraněním, a pokud způsobí jakékoliv materiální škody, uhradí je z vlastních prostředků.

Postup: Krajské kolo, které se uskuteční dne 16. května 2012 v Hradci Králové (SHK), bude otevřené pro všechna školní družstva bez ohledu na umístění či účasti na kole okresním.

Výsledky:   na  www.ltu-ob.cz  , www.spstrutnov.cz

Informace:   www.ltu-ob.cz

http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx

Kontakt:

Různé:  Šatny v prostoru cíle; pořadatel neručí za odložené věci

Přílohy:  Plánek centra a tiskopis přihlášky

Ředitel soutěže: Milan Rejmont

Hlavní rozhodčí: Stáňa Kutáčková